uhPartner AB

Vibrationsinstrument, balansering, uppriktning, utbildning

uhPartner AB - Vibrationsinstrument, balansering, uppriktning, utbildning

Utbildning

Vibrationsmätning är den procedur som bevisat ger den mest detaljerade informationen om maskintillstånd. Olika fel genererar vibrationer av olika karaktär. Kunskap om analys av vibrationsmätningen är ett bra sätt att hitta maskinfel. Vi har kurser som ger dig kunskap, färdigheter och trygghet oavsett om du är helt ny inom vibrationsmätning eller vill ta dina mångåriga kunskaper till nya nivåer.

 

Grundutbildning
Syftet är att skapa en förståelse för hur vibrationsmätningar kan användas som ett verktyg för ökad tillgänglighet i maskiner, effektivare processer och minskade omkostnader. För dig som vill börja arbeta med maskindiagnostik och tillståndskontroller. Inga förkunskaper krävs. 

Läs mer om grundutbildning i vibrationsteknik

 

Instrumentspecifik utbildning
I den instrument specifika utbildningen får du kunskap om hur du kan utnyttja ditt instruments fulla potential.

Läs mer om instrumentspecifik utbildning

 

Balanseringsutbildning
Obalans är en av de vanligaste orsakerna till att en maskin har skadliga vibrationer. En maskin i balans håller längre och drar mindre energi. Denna kurs går igenom teorin bakom obalans och balansering samt lägger stort fokus på praktiska övningar.

Läs mer om balanseringsutbildningen

 

Modalanalys med Vibshape
Att grafiskt se hur en maskin rör sig är ett kraftfullt hjälpmedel för att åtgärda problem. Vibshape är ett PC program som tillsammans med Vibshape applikationen i VIBER X5 och Easy Viber på ett lätt och förklarande sätt omvandlar maskinvibrationer till tydliga grafiska rörelser.

Läs mer om Vibshapekursen