uhPartner AB

Vibrationsinstrument, balansering, uppriktning, utbildning

uhPartner AB - Vibrationsinstrument, balansering, uppriktning, utbildning

VMI Vibrationsövervakning

VIBER M2
VIBER M2™ är en mångsidig, tillförlitlig och lättanvänt maskinskydd. M2an visar aktuell vibrations-, lagerkonditions- eller temperaturnivå. Den kan larma vid höga eller låga nivåer eller stoppa maskinen om ett haveri är nära.M2 är utformad för att arbeta fristående, men kan skicka information till en programmerbar styrenhet eller till andra övervakningssystem.1 eller 2 kanaler.Funktioner:Varje kanal har:

  • Tre valbara mätområden
  • Två oberoende larmnivåer med manuell eller automatisk återställning
  • Frekvensområden kan ställas in med inbyggda switchar
  • Strömsignal proportionell mot vibrationsnivån 4 till 20 mA, lämplig för anslutning till en PLC
  • Övervakning av givare och kabelbrott
  • Analyssignal tillgänglig via BNC kontakt och terminal utgång
  • Inbyggd display som visar aktuell nivå (totalnivå RMS, lagerkondition eller temperatur)

Gemensamt för båda kanalerna:

  • 2 oberoende reläer
  • 2 oberoende tidsfördröjningar för reläfunktionen.
  • 1 relä för givar eller kabel fel.

M2an kan skicka information om vibrations, temperatur eller lagerkonditionsnivå, den kan även larma vid kabel eller givar fel.Analys alarm och mA signaller mats I mm/s och kan förstärkas i 3 valbara nivåer: 0-10, 0-20 och 0-100 mm/s.Temperaturområdet är 0-120 °CNär de inställda larmnivåerna nås tänds en LED lampa på enhetens front, om nivån är fortsatt överskriden under den satta tiden (0- 90 s) aktiveras relät. M2an har manuell eller automatisk återställning av alarmstatus.Signalnivån konverteras till motsvarande 4- 20mA signal. Strömsignalen är tillgänglig på instrumentets terminal för koppling till andra instrument. Strömsignalen kopplas bort vid givar eller kabelfel.Här kan du läsa mer: Datablad VIBER M2

Vibration_Monitor_VIBER_M2_right_closed_lag