UH Partner AB

Vibrationsinstrument, balansering, uppriktning, utbildning

UH Partner AB - Vibrationsinstrument, balansering, uppriktning, utbildning

PC-program

spectraproskarm - KopiaSpectraPro
SpectraPro® är ett avancerat analys- och rondprogram för VIBER X5™, Easy-Viber™, Easy-Balancer™ och X-Viber™ med mallar och maskinbilder som gör databasen lätt att designa.

Förrutom vibrationsanalys, trendning och rondmätningar kan SpectraPro® maskindatabasen även användas för att samla all information om maskinen på ett och samma ställe för maskinen eller mätpunkten. Uppriktningsrapporter, oljeanalyser, termografibilder, Vibshape analyser etc. kan med fördel läggas in med en bild eller länk, tex ifall din termokamera har ett eget program för visning och redigering av bilder så öppnas det via SpectraPro länken.

Exempel på Funktioner:

 • Skapa ronder och sätt larmnivåer. VIBER X5™ kan användas för samma ronder som EasyViber™ och X-Viber™.
 • Enkel databas struktur med mallar och bilder.
 • Stor lagerdatabas (över 6000 st) med felfrekvenser. Lätt att lägga till användarspecifika lager.
 • Snabbvy, lagra din egen fönster uppsättning.
 • Vattenfall, senaste 5 spectra eller välj dina egna.
 • Automatisk rapporter, skapa troliga fel och arbetsrapporter med ett klick.
 • Nätverk (fleranvändare simultant)
 • Arbeta med olika access nivåer, låt dina kollegor, handledare, chef, kund etc få tillgång till maskinernas status via lågkostnads, (ej editerbara) grafiskt interface.
 • Beräkning av felfrekvenser för lager, remmar, växellådor mm.
 • Flera analysverktyg förenklar utvärdering
 • Snabbanalys av överförda mätningar baserad på larmnivåer och felfrekvenser
 • Spektrum och trendvisning
 • Samla ditt maskinunderhåll på samma ställe
 • Och mycket, mycket mer…

Exempel Spektrumanalys med:

 • Harmoniska markörer och sidbandsmarkörer
 • Automatiskt beräknade felfrekvenser
 • Referensspektrum + lagerdatabas
 • Upp till 32 analysband i ett spektrum
 • Trend även på ett enskilt analysband
 • Automatiska rapportgeneratorer

 

 

VibShape
Med animeringsprogrammet Vibshape
kommer du enkelt få en bild av huvibshapeskarmr ett objekt vibrerar och vilka åtgärder som bör vidtas. VibShape gör modalanalys enklare! Rita enkla trådmodeller som representerar maskinen och överför mätdata direkt från VIBER X5™ eller manuellt.

Med VIBER X5™ kan en 3axiell givare användas och du får hur maskinen vibrerar i alla 3 riktningar i punkten med en knapptryckning.

VibShape™ körs på Windows operativsystem.

•  Vibshape har färdiga funktioner för att rita kuber, lådor och cylindrar.

•  Vibshape visar alla bilder i perspektiv.

•  Med instrumenten VIBER X5, Easy-Viber och Easy-Balancer kan mätdata direkt överföras till VibShape.

•  Möjligheten till manuell inmatningen gör att mjukvaran passar alla instrument som kan mäta vibration och fasvinklar.

•  Automatiska max- och min- lägen för utskrift eller kopiering.

 Här kan du läsa mer: Produktblad VibShape

 

 

xtrendskarmX-Trend
X-Trend är ett rond och trendprogram för X-Viber och ingår kostnadsfritt i leveransen av instrumentet. Ett syfte med det här programmet är att ge underhållspersonalen daglig rapport om vilken åtgärd som måste vidtas för att bibehålla maskinen i ett bra skick.

Du kan skapa en databas för varje avdelning, som kan bestå av obegränsat antal maskiner, mätpunkter och riktningar. Vibrationsmätningarna lagras i mätriktningens nivå och processmätningarna lagras i punktnivån.

Maskindatabasen laddar ner mätningarna från X-Viber instrumentet.

Genom att analysera informationen periodiskt, kan du agera proaktivt, och upptäcka den egentliga orsaken till maskinhaveri.

Förutom trendning och rondmätningar kan X-Trend maskindatabasen även användas för att samla all information om maskinen på ett och samma ställe under anteckningar för maskinen eller mätpunkten. Uppriktningsrapporter, oljeanalyser, termografibilder, Vibshape analyser etc. läggs med fördel upp med active X länk, tex ifall din termokamera har ett eget program för visning och redigering av bilder så öppnas det via X-Trend länken.

X-Trend och storebrodern SpectraPro har samma databas, och du kan därför enkelt uppgradera (endast att installera) till SpectraPro när du vill göra utökade analyser utan att något av det du tidigare sparat i X-Trend går förlorat, eller behöver lägga mycket tid på överföring.