uhPartner AB

Vibrationsinstrument, balansering, uppriktning, utbildning

uhPartner AB - Vibrationsinstrument, balansering, uppriktning, utbildning

Balanseringsutbildning

Obalans är en av de vanligaste orsakerna till att en maskin har skadliga vibrationer. En maskin i balans håller längre och drar mindre energi. Vi har instrument som gör det enkelt att balansera både i fält verkstad. Denna kurs går igenom teorin bakom obalans och balansering samt lägger stort focus på praktiska övningar.

För vem lämpar sig kursen?
För dig som skall börja balansera.

Mål med grundutbildning i vibrationsteknik
Målet är att ni med hjälp av ert instrument skall känna er trygga att genomföra dynamisk balansering i fält och verkstad.

Innehåll:

  • Definitioner och orsak till obalans.
  • Statisk och dynamisk obalans.
  • Enplansbalansering steg för steg
  • Tvåplansbalansering steg för steg
  • Standarder och tillämpningar
  • Restobalans
  • Responsmatris